Tuesday, November 20, 2018

20. november 2018 - kohtunikutöö on üks koera amet, aga keegi peab ju seda ka tegema


Kuigi ma vihkan olukordi, kus ma pean Tartu klubis kohtunik olema, siis olude sunnil tuleb selleks vahel kehastuda. 

Eile tuli ette üks selline jagu ja tulemuseks oli jälle vähemalt üks nördinud inimene, kellele tundus, et kohtunik tegi ülekohut. Ilmselgelt kui on kohtuniku koht, siis ei saa otsus juba definitsiooni kohaselt kõigile ühtviisi meelepärane – ja see on ka põhjus, miks ma ise suhtun üldiselt kohtuniku otsustesse, isegi kui ma arvan, et need on kohati jobud, üsna rahulikult. Ehk siis „vaata pealkirja“.

                        ♠Kxxxx
                        ♥xx
                        ♦xxx
                        ♣xxx
♠x                                           ♠Sxx
♥Exx                                      ♥Kxx
♦T987                                     ♦ÄKxx
♣ÄExxx                                 ♣KSx
                        ♠ÄET9
                        ♥ÄS98x
                        ♦ES
                        ♣xx

E                     S                     W                    N
1NT                2♥*                 3♣                   pass
3NT                pass                

1NT oli 14-16 ja Südi 2♥ ei alerditud, kuid pärast selgus, et vastavalt NS kokkulepetele lubas see mõlemat kallismasti.
3NT vastu tegi Süd avakäiguks väikese paja ja NS kasseerisid viis esimest tihi.

EW kutsusid kohtuniku (õigemini esitasid kaebuse kirjalikult), väites et õige seletuse (alerdi) korral ei paku Ost 3NT, vaid näitab ärtupidurit ja seega NS ei jõua 3NT-sse, küll aga võivad jõuda 5♦ lepingusse, mis välja tuleb.
Samuti on reaalne jääda osamängu, kui 2♥ alerditakse: see annab Westile argumendi küsida pakkumise tähendust ja võimaluse väljavõtuks kontreerida.
Lisaks leiti (kuigi mööndes ka ise, et see on natuke kahtlane argument), et Nordi alerdi puudumine võis kallutada Südi pajakäigule.

Kuidas ma menetlesin – võtsin lahti reeglid (mööngem, 2007 omad, aga minu poolt viidatud reeglid vahepeal muutunud pole, kontrollisin):

- Reegel 21 – Väärteave
B-1.a /…/Alerdi puudumist olukorras, kus pädev institutsioon on alertimise nõude kehtestanud, loetakse väärteabeks.

*2♥ mõlemat kallismasti näitava pakkumisena minule teadaolevalt kuulub alertimisele, kuna kannab endas lisateavet, mis teisele paarile pole ilmne – seega on tegemist väärteabega. Kuigi hiljem väideti mulle (väitjaks inimene, kes tegutseb kohtunikuna!), et „pädev organ pole määranud, et seda peab alertima“, siis siinkohal jään eriarvamusele, sest minu teada ETBLil kehtivad rahvusvaheliste organisatsioonide alertimisreeglid ja kuigi ma pean tunnistama, et ei viitsinud seda otseselt üle vaadata, siis vähemalt tavapärane on sellise asja alertimine. Ja ETBL (ja sealt ülespoole rahvusvahelised organisatsioonid) on antud kontekstis „pädev organ“.

B-3 Kui üksikpakkumist muuta on liiga hilja ja kohtunik otsustab, et eksinud pool sai ebareeglipärasest toimingust kasu, siis ta määrab tulemuse.
*Pakkumist muuta on liiga hilja – jagu on lõppenud. Kohtunik leidis, et eksinud pool sai ebareeglipärasest toimingust kasu, seega tuleb määrata tulemus.

- Reegel 12 – Kohtuniku iseotsustamisõigus
B-1 Tulemuse määramise eesmärgiks on mitteeksinud poolele tekitatud kahju heastamine ja eksinud poolelt igasuguse eksimusega tekkinud edu äravõtmine. Kahju on olemas juhul, kui eksimuse tagajärjel süütu pool saab lauas eksimuse mittetoimumisel oodatava tulemuse asemel kehvema tulemuse

*Kuigi EW võinuks küsida 2♥ pakkumise tähendust, siis alertimise eesmärk on hoiatada vastaseid, et „on asjaolusid, mille vastu nad võiksid huvi tunda“ ja selle puutumine implitseerib, et selliseid asjaolusid pole, seega vastaste jõudmine 3NT-sse on eksimusega tekkinud edu.
Kuna alerdi olemasolul oleks mitteeksinud poole tulemus olnud tõenäoliselt parem (ja igal juhul mitte kehvem) kui selle puudumisel, siis on ka kahju olemas.

Otsus
Kuigi võimalik on 5♦ võitmine (mulle tundus, et lahtise kaardi korral saab selles suhtes kaalukeeleks ♦6 olemasolu või puudumine, mille kohta keegi ei teadnud midagi, sest pajakäikudega hõrendatakse ♦T987 ära – kuid samas kinnise kaardi puhul on reaalne kaitse selline, et pajaga ei alustata), tundus mulle, et ühetähenduslikult määrata 5♦= tundub liiga karm otsus.
Võimalik, et alerdi puudumine-mittepuudumine võis kallutada avakäiku, aga see tundub selline kahtlane argument, seda enam, et isegi ärtu avakäigu korral on tõenäoline, et kompetentne väljamängija ikkagi 3NT-d ei võida (ruutu topeltlõikus või piiratud valiku reegel on mõlemad tõenäolisemad kui ♦ES duublile mängimine, eriti arvestades EW padade arvu ja Nordi vaikimist).

Kuna tõenäoline lõppsiht alerdi olemasolu korral on odavmasti osamäng (8pp 14-16 NT vastas ilma kallismastipidurita ja mitte üliterava jaotusega ei ole päris see, millega viide odavasse jõuaks). Seega võtsin kohtunikuna vastu otsuse 4♦ 11 tihi.

 [Igaks juhuks mainin, et kohtuniku kutsus üks põhikonkurentidest ja kelle vastu see toimus, selles suhtes polnud mul õrna aimugi enne kui mulle pärast turniiri „kraesse lennati“ - seega ma vähemalt ise usun, et talitasin otsust määrates ausalt ja erapooletult.  

Tõsi ta ju on, et fakte oleks võinud kontrollida ka teiselt poolelt, aga esiteks oli kõik info mul kirjalikult olemas, teiseks ma leidsin, et NS isikute teadmine või mitteteadmine ei ole antud kontekstis tähtis, parem ongi kui nad on minu jaoks otsuse tegemisel anonüümsed ja kolmandaks ei ole senini keegi ka pärast seda vaidlustanud, et 2♥ lubas tegelikult kalleid ja et see jäi lihtsalt alertimata (ning need on peamised faktid). Mis oli teise toa tulemus, seda ma ei tea senini ja ei pea ka eriti oluliseks.]


Reageering
Oli valulik ja mulle tehti selgeks, et ma tegelen põhimõtteliselt ulmega, kuna tegelen asjadega, mida laua taga ei toimunud ja ei saa üldse midagi aru. Aga "ega me ei apelleeri, kuna ega meil mingit tulemust nkn oodata ei ole" - tõe huvides kusjuures isegi peaaegu oleks, võistkond on ilusti 5. kohal.

Igatahes ma olen selles suhtes ise täiega nördinud, kuna oma arust menetlesin ma seda olukorda võimalikult hästi ja erapooletult ja ennekõike iseenda huvide arvelt - ma samal ajal mängisin järgmist matši ja sellest ei suuda küll ühtegi jagu meenutada, kuna lõpetasin eelviimase jaotuse ajal ja kõik muu käis autopiloodilt.  Ärge vinguge, kui teile ei meeldi kohtuniku otsus, siis selgitage oma seisukohti (soovitatavalt kirjalikult) ja leiame inimesi, kellega asju edasi arutada.


 Nii et niipea, kui ma Tartu klubi juhatusest lahkun ja ei tunne enam moraalset vastutust selle eest, et klubiturniir peab olema varustatud kohtunikuga, saadan kõik sarnased pöördumised kuu külge ettekäändel, et "pole minu rida".


Friday, November 16, 2018

16. november 2018 - balansseerida või mitte, see ongi küsimus


Segatiimide valikturniiri esimese matši 20. jaotus (meie mängisime seda järjekorras viiendana) oli mu ees küsimus, kas balansseerida või mitte.

Mul oli (teine käsi, kõik tsoonis):
♠T9532
♥K762
♥KE4
♣3

Pakkumine käis:
1♣ (nat)          Pass                1NT                Pass
Pass                ?

Ma oleksin võinud juba 1♣ peale 2♣-ga sisse tulla, mis pm. lubabki 5-4+ kalleid ja 7-11, aga ma leidsin, et see asi näeb ikkagi natuke rõvedalt nõrk välja. Kui aga 1NT minuni jõudis, oli taas otsustuskoht.

Kuna pakkumisest järeldus, et partneril on mingit jõudu ja taga ilmselt neljast kallismasti ei istu, leidsin, et ega ma siia vaikselt surema ei tulnud, ja pakkusin 2♥, et näidata mõlemat kallismasti. Ehk siis sama pakkumine, mis meil olnuks tugeva 1NT avangu peale.

Selgus kaks halba tõsiasja –
Esiteks, et partner ei olnud minuga ühel lainel, et ma mõlemat kallismasti luban. Kuigi meil on olemas vastav kokkulepe ranna-ruutu 1♦ -1NT järgnevuse korral, et tugeva NT vastane süsteem on sees, siis ma eeldasin, et see võiks kehtida ka naturali 1♣ kohta (mis on ainult ülinapilt naturaalsem kui ranna-ruutu 1♦), Maarja eeldas, et ei.

See oli ainult pool häda, suurem häda oli, et partneril olid 2-2 kallid ja vastastel 24 pildipunkti, nii et kui mul tagant kontraga asi üles võeti, siis lõppes see kõik -800ga. Suuremast hädast päästis, et võistkonnakaaslased realiseerisid 3NT ja kadu piirdus 5 IMPiga.

Nii et õigus olnuks neil, kes tolle jao oleksid läbi passinud, aga ma endiselt ei tunne end liiga halvasti, et seda tegin, ma endiselt arvan, et mul oli ka kõvasti ebaõnne.

Wednesday, November 14, 2018

14. november 2018: mõnikord pakub süsteem ennast ise, sina pead vaid r(el)ee peal püsima


Mõni jagu õnnestus segatiimidel ka hästi mängida. Või siis pakkuda. Antud juhul oli muidugi väga suureks abiks kasutatav pakkumissüsteem.

Maarja passis avanguks (kõik kallis) ja minu käes oli selline kombinatsioon:
♠Ä5
♥Ä972
♦ÄK952
♣Ä3

Avasin siis oma kohustusliku 1♣, partnerilt 1♠ (ühtlane) ja kuna mul siiski lehes neljane kallismast oli, tegin 1NT relee, mis tõi vastuseks 2♣ (passimata käest oleks 12+, passinud käest passi max, seega, arvestades mu ässade hulka, suht kindlasti 10 punkti - 11 punktised käed me peaaegu alati juba avame).
Jätkasin siis 2♦-ga, et selgitada välja võimalik ärtuklapp, kuid partneri naturaalse 2♠ peale läks ka see mõte lörri. Nüüd olin pakkumas 3NT, kuid taktikalistel kaalutlustel otsustasin hoopis teha uue relee 2NT-ga. Idee oli siis, et kui ma viin oma releed lõpuni, saan ma teada partneri kogu jaotuse ja see maskeerib natuke minu kätt: kui ma paja vastuse peale 3NT keevitan, siis võib kahtlustada, et mul on neljane ärtu ja ma otsisin seda klappi (kuigi see pole 100% kindel), kuid kui ma teen järgmise relee, siis kurat seda teab, mida ma partnerist tahtsin – sobivat neljast odavat või kolmest ärtut või mida iganes.
2NT tõi mulle 3♥ vastuse – 4-2-4-3 jagu – ja siis ma  hakkasin mõtlema hoopis huvitavamatel teemadel. Nimelt, et see on ruutumängu jaoks nii ideaalne jaotus kui vähegi võimalik: mu ärtukadujad saab ära trumbata ning minu käes on kõik viis keycardi. Kui vastaste trump on 2-2 ning partneril on kolm kuningat, siis seisab seitse. Arusaadavalt ma nii ahneks ei läinud – kuningate arvu kusjuures saaksin vaevata välja uurida, aga kui ma olin kogu jao selle hetkeni pakkunud ideega geim panna, siis väiksesse slämmi minek tundus juba piisav raha olevat – ja pakkusin 6♦ (ilmselt oleks võinud ikkagi kuningaid küsida, kui partneril on vaid üks kuningas, siis ma pigem ei taha kuues olla…). Panin hiljem jaotuse generaatorisse ja tellisin vastu 200 10-punktist lehte sobiva jaotusega, see andis tulemuse, et lahtise kaardiga seisab slämm 81% juhtudest. Loomulikult see eeldab kohati mingite asjade mõistatamisi, aga samas osa tahaminevaist lepingutest on ilmselt seotud õigesse musta masti avakäigu tegemisega, seega isegi kui midagi maha võtame, on slämm hea.

Partner lauastas mulle:
♠KS87
♥K3
♦S864
♣E72

ja kui vastaste ruutu jagunes 2-2, ei olnud sõltumata ristiemanda läbilõikamisest avakäigul lepinguga mingeid muresid. Kuna pajaemand kukkus kolmesest, tuli isegi ületihi. Ülejäänud kolm paari jäid meie kaartidega pidama 3NT-s
           

Sunday, November 11, 2018

12. november 2018 - Ka kehv leping võib välja tulla, kui seda hoole ja armastusega menetleda


Leo Luks kunagi kommenteeris üht Terence Reese’i raamatut lugedes midagi sellist, et „vaadates jaotuste juures kuvatud pakkumisi, siis pole ime, et vanasti väljamängijad nii teravad olid, sest tolleaegse pakkumise taseme juures olid nad pidevalt mingites jobudes lepingutes, mida tuli siis perfektse mänguga päästama hakata“.

Segatiimide võistkondlikul tuli Maksil hakata samuti s….aepurust saia tegema ja ta sai sellega suurepäraselt hakkama. Pakkumist ma parem juurde ei lisa, aga lepinguks sai 5♦ pajakäiguga.


Maks võttis ära oma kolm tippu kallismastides, jätkas ♣ÄK-ga ja seejärel lõi risti lauda (Maarja viskas ärtut). Järgnes ♥K, millele kadus teine ristikliber ja uus ärtu, mida mina lõin Ostist kuuega vahele ja Maks lõi kaheksaga üle. Nüüd on lõppseis, kus Maksi ja Maarja kaardid on järgnevad:

♦ST752
                        ♦ÄK93
                        ♣7

Nüüd tõmbas Maks ära ühe ruututipu, millega kadus minu viimane trump ja jätkas väikese ristiga, mida Maarja oli sunnitud trumpama. Tema käidud ♦S sai tihi ja eelviimasel tihil pidi ta käima ♦T7 kahvlist väljamängija ♦K9-sse, leping väljas. Ehk siis mäng käis NIIMOODI.

Nagu sageli selliste asjadega, siis seda head väljamängu eriti ei premeeritud, kuna teine tuba mängis 4♥ 11 tihiga, oli tegu lihtsalt kadude minimeerimisega – ehk siis hoidis Maks kokku 9 IMPi…

Ahjaa, kõige huvitavam on see, et jaotust masinasse pannes selgus see, mida ma laua taga juba kahtlustanud olin: Maarjal oli võimalik see leping siiski taha ajada ka pärast pajakäiku. Selle jaoks tuleb teha niivõrd ebaintuitiivne manööver, et kolmandat ristit, mida Maks nkn laua emandaga trumpama hakkas, vahele (sisuliselt alla) trumbata. See tekitab olukorra, kus õigel hetkel olen käigul mina, mitte tema ja me saame kaks trumpi ja risti. Veel veidram on, et masina sõnul tuleb trumbata ♦5 või ♦7ga, ♦2ga trumpamisest ei piisa – aga miks see nii on, seda ma küll hetkel välja mõelda ei viitsi.

11. november 2018 - Ei ole konsensust veidrate jaotuste avamisel....


Mis oleks õige avada järgmise lehega?

♠ -
♥ ST98753
♦ -
♣ KET987

Segatiimide koondise valiku viimane voor sokutas mu kätte justnimelt sellise veidra eluka. Kaalusin läbi kõikvõimalikud korruseid ärtusid, lisaks veel passimise ja lõpuks leidsin, et avan 3♥-ga: lihtsalt see jätab võimaluse uurimiseks, mida keegi arvab end võita suutvat. 4♥ puhul läheks pakkumise tempo nii kiireks, et lõpuks peaks nkn midagi leiutama – ja ma leidsin, et äkki on hea risti ka pildile saada teatud tingimustel (partnerile ärturenoo ja neljas risti äss ja ma hakkan kuut, heal päeval seitset võitma). No see viimane on muidugi suhteliselt ulmeline stsenaarium aga selliste lehtedega ei saagi normaalselt pakkuda.

Pakkumine hargnes järgnevalt:
3♥                   (3NT)              pass                 (4♥)
5♣                   (DBL)             5♥                   (pass)
pass                 (5♠)                 pass                 (pass)
6♥                   (DBL)             pass…

Ühesõnaga: kuna Maarja ei olnud võimeline kontreerima 5♠, siis leidsin, et igaks juhuks lähen tõkkesse – ja vähemalt tundsin end selles suhtes hästi, et sain oma otsuse puhul mingitele asjadele toetuda.

Maarja leht oli:
♠Kxxx
♥KEx
♦Exxx
♣Sx

aga paraku juhtus nii, et meil siiski paja vastu kolm kaitsetihi on, nii et olime kerges õhutõrjes.

Teises toas otsustati minu lehega passida – ja kui VPV oli avanud tugeva 1♣-ga ja Maarja lehega ruutut vahele pakuti, käituti selle lehega nii tagasihoidlikult, et lõpuks rauges pakkumine 3♠-s (partner ärtut KEx-ga toetada ka ei suutnud) – seega tuli meile vastu +170 ja kaotasime ühe IMPi.

Huvi pärast hakkasin uurima, et kuidas avati see leht teises matšis – ja uuringud paljastasid tõsiasja, et ükski neljast inimesest ei valinud samasugust avapakkumist. Seal avas üks 4♥ ja teine 2♥ (formaalselt 9-12). Ülejäänud pakkumine kulges neil edukamalt ja mõlemad suutsid pakkumise võita 5♥-s, üks kontraga, teine ilma.

Friday, August 3, 2018

04. august: kui oled "õhukese" geimi täis pressinud, siis tuleb seda ka mänguga õigustada!


Võsul tuli ette kaks väga sarnase teemaga jaotust: kui agressiivselt pakkuda, siis tuleb ka leping ära võita!

Esimene jagu oli kolmapäevase IMP-paarika viimase vooru jaost (jagab Nord, EW tsoonis)

Nord               Ost                  Süd                 West
1♥                   DBL                Pass                2♥
3♥                   Pass                Pass                3NT
Pass…

Jääd Westist väljamängijaks (keskpäraste vastaste vastu) ning saad ♥8 avakäigu:

♠E9                 ♠Ä843
♥K5                ♥T4
♦ÄST83          ♦K9754
♣S762             ♣Ä5

Võtad avakäigu kuningaga (Süd mängis tihisse soldati) ja seejärel kasseerid sisse oma 5 ruutut: selgub, et Nordil on ruutuduubel ja ta viskab ära ühe ärtu, risti ja paja. Süd see-eest loobub kahes ärtust, ristist ja pajast – kuidas seda lepingut võita?

Antud hetkel on tegelikult vastastest juba üsna palju teada. Eeldades, et võib eeldada mingilgi määral ratsionaalsust, on Nordil lõppseisus käes 4 ärtut ja 3 musta kaarti ning Südil 7 musta kaarti.
Hoolimata kolmesest ärtutoest ja ruutusinglist ei suutnud Süd partnerit toetada – järelikult võiks vähemalt kaks puuduvast kolmest pildist olla Nordil, võib-olla kõik kolm (kuigi sel juhul ilmselt avanuks ta tugeva 1♣-ga). Seega kui ♣Ä tõmmata, millele Süd mängib väikese ja Nordilt samuti pilti ei tule, on mõistlik eeldada, et Nordil on kätte jäänud kaks pilti – ja ilmselt viskas ta pajakuninga singliks, seega ♠Ä tõmme toob lepingu välja. Kui aga ♣Ä peale tuleb ristipilt, siis on tõenäolisem variant, kus Nord on risti singliks visanud ja hoiab käes ♠Kx-i, seega tuleb talle ärtuga sisse visata.
Paraku valis väljamängija plaani, mis ei töötanud, ehk siis ♣Ä tõmme ja ärtuga sissevise, kuigi Nord mängis tihisse ♣10, tulemuseks valus üheta… (olnuks Südil ♣KE, siis ma usun, et ta oleks 2♥ ära toetanud, samuti ei oleks vast Nord 3♥ pakkunud). Kogu jagu:
Võistkondliku turniiri viimases voorus olid taas variatsioonid sarnasel teemal, kui ma eelmist jagu sain jälgida lauast, siis sedapuhku olin kaitses (jagab Nord, NS tsoonis):

Nord               Ost                  Süd                 West
1♠                   Pass                2♠                   DBL
3♠                   3NT                Pass…

Nordi 3♠ oli võitlev, geimihuvita; avakäik ♠8.

♠S3                 ♠K6
♥ÄE4              ♥T53
♦ÄE872          ♦T64
♣KE6              ♣ÄT987

Nagu näha, siis 3NT pakkumine on mõõdukalt marutõbine (miks ei võiks partneril olla 12pp  ja võitlev leht?), aga praegu töötas suhteliselt hästi.
Avakäigule mängis Nord kolmandast käest ♠9, võtad selle kuningaga ja kasseerid sisse oma viis ristit. Kergendusega näed, et need jagunevad 3-2 (Nordil 42, Südis S53), Süd viskab ära kaks pada, Nord viskab ära 3 ärtut (8-6-2). Mida nüüd tegema peaks?

Meie väljamängija mõtles ilmselt asja umbes samas laadis lahendada, nagu oleks pidanud tegema eelmise jaoga, ehk siis eeldas, et kui mõlemad kuningad on taga, aga ühtegi pada visatud ei ole, siis üks neist peaks singlis olema, kui aga üks kuningatest on lõikes, siis on veel variant leping sisseviskega ära võita. Kahjuks ei olnud võimalik mõlemat varianti kontrollida, seega käis ta ärtu ässa alla ja viskas mu pajaga sisse: kuna jagu oli järgnev, siis ei olnud see edukas manööver, sain neli pajatihi ja ♥K.Oleks ta proovinud sooritada sama manöövrit ruutu- mitte ärtumastiga, siis oleks see töötanud. Kas ta pidanuks asja õigesti lahendama? Võib-olla, võib arvata, et kui ma mingeid kuningaid singliks viskan, siis viskan ära kaarte mõlemast mastist, seega kui mul kuningas on singel, siis pigem ♦K ja algusest saadik…
Kui ta oleks kindel, et meie pada on 5-4 (miski sellele esialgu ei viita), võiks ta isegi mängida nii, et võtab ära kaks ristit ja viskab seejärel pajaga mulle sisse: tal on lauas veel piisavalt kaarte, et mõlemas punases ÄE kahvlit hoida ja kui mul pole kolmandat ristit, pean ma talle hambusse käima. Samas 6-3 paja puhul on see kiire tahamängimine.

Selles suhtes oli jagu väga oluline, et teises toas võideti 3NT 11 tihiga, mis tõi meile 11 IMPi plussi. Alguses oli teises toas kirja pandud 3NT +1, mis oleks andnud meile 10 IMPi – ja kokkusattumusena turniirivõidu meie vastastele; kuid kuna seal ei istunud Narkiewicz vaid Triškin-Kalma, siis nahaalset impivargust läbi ei viidud ja see IMP oligi see, mis meid esikohale tõstis…

           

Tuesday, June 12, 2018

12. juuni - mõnikord tuleb plusse väga ootamatutest kohtadest...


Vahepeal töötavad veidrad meetodid veidral kombel.

Jagu 6 Walesi vastu:Leo leidis, et ta leht Ostis on 1♦ avangut väärt ja minu „loomulik“ vastus sellele oli 1♥. Mis meie kokkulepete järgi on kahetähenduslik: kas naturaalne või suvaline geimisundiv leht.
Nüüd leidis Nord, et on aeg meie masinavärki natuke liivateri sokutada (no muidu me ju üritaks äkki ise 1NT mängida) ja sokkis 1♠ vahele. Leo passis (0-2 ärtut) ja Süd pakkus 1NT, mida ma kontreerisin (vaadates vastaste lehe tihedust, ei tundu olevat kaitsmiseks väga tore leping…). Nord nüüd arusaadavalt sattus paanikasse ja tundis huvi meie pakkumiste vastu – ja kui kuulis, et mul tegelikult ei pruugi olla ärtusid, siis lootis parimat ja pakkus 2♥, mis jäigi lepinguks, kontraga teadagi…
Ehk siis tühjast kohast 500 punkti taskusse.